На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк 

Обзиром да је измерено вишесатно везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  сматра се да је квалитет ваздуха опасан по здравње људи.

  Кривељ Г.Парк Брезоник Институт
2020-08-16    11:00:00 2.43 916.21 65.46 55.14
2020-08-16    12:00:00 1.33 1303.4 18.08 50.62
2020-08-16    15:00:00 0.43 606.62 8.71 28.72
2020-08-16    16:00:00 0.46 1016.54 7.95  
2020-08-16    17:00:00 1.31 726.78 7.39 23.65
2020-08-16    18:00:00 2.32 829.82 6.67 22.98
2020-08-16    19:00:00 2.24 881.11 6.26 22.06

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

  PM 10 PM 2.5
     2020-08-16      11:00:00 30.59 27.47
     2020-08-16      12:00:00 34.42 30.18
     2020-08-16      15:00:00 26.56 25.35
     2020-08-16      16:00:00 36.29 33.83
     2020-08-16      18:00:00 33.18 28.23
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст