На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана мм Градски парк у 07:00 исто је износило 374,26  ug.m-3

 
Током истог периода је није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парк.