На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 16.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-05-16 11:00:00 53.36
2023-05-16 12:00:00 75.62
2023-05-16 13:00:00 100.86
2023-05-16 17:00:00 76.46
2023-05-16 18:00:00 73.54

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.