На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица

PM10  PM2,5
4/16/2023 14:00 59.33 11.82
4/16/2023 15:00 56.89 12.51