На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова није евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном
месту Градски Парк.

  ПМ 10 ПМ 2.5
2021-04-16 07:00:00 50.34 33.02