На основу података са сајта Агенције  за заштиту животне средине на дан  17.04.2021. године у периоду  00:00h до 23:59  часова je евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида

Брезоник Кривељ Градски парк Институт
4/17/2021 15:00 14.23 6.03 406.49 12.02
4/17/2021 16:00 14.2 5.43 263.13 11.13
4/17/2021 17:00 14.54 5.43 141.48 12.52
4/17/2021 18:00 15.17 5.99 287.77 11.93
4/17/2021 19:00 14.59 6.28 377.68 12.37
4/17/2021 20:00 14.85 6.12 256.72 11.91
4/17/2021 21:00 14.86 6.2 471.62 12.18

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

ПМ 10 ПМ 2.5
4/17/2021 7:00 44.49 19.74
4/17/2021 8:00 53.8 26.98
4/17/2021 10:00 45.8 28.67
4/17/2021 21:00 32.81 26.96