На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пrекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
2022-03-16 06:00:00 116.49 31.41
2022-03-16 07:00:00 163.65 36.43
2022-03-16 08:00:00 211.78 53.4
2022-03-16 09:00:00 138.19 45.04
2022-03-16 10:00:00 127.79 36.04
2022-03-16 11:00:00 91.17 24.22