На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.02.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода  евидентирано  је  прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2024-02-16 09:00:00 50.27

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2024-02-16 09:00:00 36.35
2024-02-16 16:00:00 37.08
2024-02-16 18:00:00 31.83
2024-02-16 19:00:00 34.15