На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.02.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

  pm10  pm2,5
*2023-02-16 09:00:00* *91.31* *39.66*
*2023-02-16 10:00:00* *60.64* *45.25*
*2023-02-16 10:00:00* *60.64* *45.25*