На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
2022-02-16 08:00:00 78.38 74.28
2022-02-16 09:00:00 56.67 41.09