На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.на мерном месту Парк  у 09:00 и износило је 383.45   ug.m-3

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
2022-01-16 09:00:00 63.18 47.35