На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.11.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.  

Tоком истог периода, нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.