На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

  PM2.5
      2021-11- 15  10:00:00 31.67
      2021-11- 15  11:00:00 35.48
      2021-11- 15  23:00:00 30.78