На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида

Brezonik

Gradski park

Institut

Krivelj

2020-11-15 11:00:00

646.16

362.46

69.47

14.74

2020-11-15 19:00:00

472.51

128.81

72.37

95.88

2020-11-15 20:00:00

397.41

129.39

40.11

101.48

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.