На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.09.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
pm10 p2,5
2022-09-15 08:00:00 68.13 18.86
2022-09-15 09:00:00 51.03 15.12