На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм.

Г.Парк Кривељ
15.9.2021 08:00 5.82 677.18 8.59 11.54 181.93
15.9.2021 12:00 18.81 okt.92 443.77 1.9 13.83
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парk.
2021-09-15 07:00:00 67.62 23.52
2021-09-15 08:00:00 114.66 37.07
2021-09-15 09:00:00 88.04 27.32
2021-09-15 10:00:00 60.57 17.54
2021-09-15 15:00:00 59.47  15.44