На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима

Гр. парк Институт Кривељ Брезоник
2020-09-15 05:00:00 7.32 339.52  5.32 5.87
2020-09-15 10:00:00   356.14 16.02 1.6 4.58
2020-09-15 11:00:00    306.3   14.99 3.26 3.73
2020-09-15 22:00:00 507.47 10.19 4.12 8.07
2020-09-15 23:00:00 537.36 8.61 4.3 8.68

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине  ПМ10 на мерном месту Градски парк

2020-09-15 06:00:00 61.9 45.89
2020-09-15 07:00:00 45 26.06
2020-09-15 08:00:00 55.75 18.29
2020-09-15 09:00:00 53.89 18.15
2020-09-15 10:00:00 33.98 13.07
2020-09-15 11:00:00 78.39 19.24
2020-09-15 12:00:00 58.42 14.54
2020-09-15 13:00:00 91.5 20.27
2020-09-15 14:00:00 124.19 25.59
2020-09-15 15:00:00 76.51 18.61
2020-09-15 16:00:00 78.94 19.69