На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоник.

15.8.2021 08:00 683.69
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
15.8.2021 07:00 67.34 31.79
15.8.2021 08:00 66.84 42.35