на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.07.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-07-15 06:00 97.68
2022-07-15 07:00 105.51
2022-07-15 08:00 205.86
2022-07-15 09:00 57.75

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк јe eвидентирано прекорачење.

15.7.2022 06:00 33.81
15.7.2022 08:00 43.03