На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана мм Градски парк у 14:00 исто је износило   557.52 ug.m-3
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk.
2021-07-15 08:00:00 50.95 18.55
2021-07-15 09:00:00 55.38 18.19
2021-07-15 14:00:00 52.48 20.87
2021-07-15 16:00:00 69.36 21.1
2021-07-15 17:00:00 65.49 21.67
2021-07-15 19:00:00 65.77 23.15