На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном
месту Градски Парк