На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

G.park  Institut Krivelj Slatina Brezonik
4/15/2022 8:00 586.84 159.95 15.45 125.8 38.48
4/15/2022 9:00 76.49 74.02 14.75 88.24 372.63
4/15/2022 17:00 360.74 10.51 11.27 6.94 4.38

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

PM10  PM2,5
4/15/2022 7:00 53.64 18.66
4/15/2022 8:00 184.96 70.75
4/15/2022 9:00 62.2 21.35
4/15/2022 17:00 57.46 22.34
4/15/2022 22:00 62.63 19.52