На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.03.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

 

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

 

PM10 PM2.5
     2023-03-16    04:00:00 53.31 20,28
     2023-03-16    09:00:00 50.04 32.79
     2023-03-16    10:00:00 73.51 38,73
     2023-03-16    11:00:00 58.97 29,12