На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пrекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк:

2022-03-15 08:00:00 13.03 26.09 21.08 462.54 124.86
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
ПМ10 ПМ2,5
15.3.2022 07:00 120.57 47.13
15.3.2022 08:00 137.82 64.94
15.3.2022 09:00 78.15 36.89
15.3.2022 16:00 51.91 15.81