На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације SO2 и суспендованих честица ПМ10 и ПМ 2.5  на мерним станицама на територији  града Бора.