На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.02.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парк