На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2.5
2/15/2022 8:00 84.29 40.73
2/15/2022 17:00 74.51 34.69
2/15/2022 18:00 69.3 37.5