На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.01.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2024-01-15 09:00:00    83.27
2024-01-15 10:00:00    107.41
2024-01-15 11:00:00    82.02
2024-01-15 14:00:00    173.15
2024-01-15 22:00:00    54.95
2024-01-15 23:00:00    85.88

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2024-01-15 08:00:00    30.74
2024-01-15 09:00:00    77.59
2024-01-15 10:00:00    98.56
2024-01-15 11:00:00    75.01
2024-01-15 14:00:00    39.36
2024-01-15 15:00:00    30.36
2024-01-15 20:00:00    35.92
2024-01-15 21:00:00    45.93
2024-01-15 22:00:00    52.05
2024-01-15 23:00:00    79.96