На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 15.01.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-01-15 16:00:00 53.21

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-01-15 05:00:00 30.12