На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-12-14 00:00:00 180.18
2023-12-14 01:00:00 118.68
2023-12-14 02:00:00 118.4

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-12-14 00:00:00 66.68
2023-12-14 01:00:00 73.95
2023-12-14 02:00:00 95.12