На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст