На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 14.11.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида на мерном месту Градски парк и износило је 411,67 микрограма по метру кубном.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица величине ПМ10.
2023-11-14 08:00:00 73.09 21.62
2023-11-14 09:00:00 57.63 22.15