На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски Парк.
2021-11-14 02:00:00 52.57