На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 14.10.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
PM10 PM2,5
14.10.2023 07:00 65.12 30.28
14.10.2023 08:00 117.81 41.3