Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.10 и 15.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано
прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2022-10-14 01:00:00 61.18
2022-10-14 13:00:00 51.83
2022-10-15 14:00:00 67.09

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.