На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.09.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
2022-09-14 08:00:00 52.49 15.01