На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парk.
2021-09-14 09:00:00 74.89 20.1