На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима

Време

Кривељ

Институт

Градски парк

Брезоник

2020-09-14 08:00:00

6.65

168.58

1969.54

1061.09

2020-09-14 09:00:00

16.34

153.61

449.05

1353.57

2020-09-14 10:00:00

27.81

56.61

57.06

114.09

2020-09-14 11:00:00

7.94

19.98

97.4

27.03

2020-09-14 12:00:00

7.89

17.57

168.89

11.02

2020-09-14 13:00:00

7.57

17.52

475.32

8.45

2020-09-14 14:00:00

5.06

15.83

369.37

6.96

2020-09-14 15:00:00

5.76

14.08

736.38

5.59

2020-09-14 16:00:00

4.23

14.58

1742.36

4.6

2020-09-14 17:00:00

3.67

14.29

710.35

4.88

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ10 и ПМ2.5 на мерном месту Градски парк
ПМ10 ПМ2.5
2020-09-14 08:00:00 116.52 52.43
2020-09-14 09:00:00 50.6 25.13
2020-09-14 10:00:00 35.42 15.04
2020-09-14 11:00:00 37.18 13.49
2020-09-14 12:00:00 53.33 19.77