На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица, на мерном месту Градски Парк.