На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2021-08-14 07:00:00 84.13 31.83
2021-08-14 08:00:00 37.71 17.62
2021-08-14 09:00:00 54.03 14.73