На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мернoм месту Институт:

  Кривељ Г.Парк Брезоник Институт
2020-08-14    20:00:00 21.48 28.07 8.34 759.84

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

  PM10 PM2.5
                2020-08-14       08:00:00 70.96 36.81
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст