На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима у граду:

Г.Парк
2021-07-14    05:00:00 848.99
2021-07-14    06:00:00 515.22

 

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

PM10 PM2.5
     2021-07-14    05:00:00 46,45 38.62
     2021-07-14    06:00:00 47,68 34.81
     2021-07-14    11:00:00 56.77 21.1
     2021-07-14    12:00:00 80.96 23.40
     2021-07-14    13:00:00 58.30 19.54
     2021-07-14    14:00:00 74.83 21,84
     2021-07-14    15:00:00 71.80 22,52
     2021-07-14    16:00:00 83,83 23,11
     2021-07-14    17:00:00 97,55 26,22
     2021-07-14    18:00:00 88,54 24,84
     2021-07-14    19:00:00 60,83 21,26