На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је измерено сатно прекорачења концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:
                         
  Г.парк    Инст.  
2020-07-14 06:00:00 3.52 53.06 426.53 34.1
2020-07-14 07:00:00 37.82 400.13 353.95 48.97
2020-07-14 08:00:00 232.18 450.32 32.61 48.93
 
Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења суспендованих честица  величине пм10  на мерном месту Градски парк.
 
  ПМ 10  
2020-07-14 07:00:00 50.97 20.92
2020-07-14 09:00:00 56.15 15.5
2020-07-14 14:00:00 50.69 9.97
2020-07-14 17:00:00 59.41 12.61
2020-07-14 19:00:00 52.27 11.9
2020-07-14 20:00:00 56.69 11.45

                         

 
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст