На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-05-14 12:00:00 58.52
2023-05-14 15:00:00 50.08
2023-05-14 16:00:00 66.26
2023-05-14 22:00:00 56.34

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење.
2023-05-14 21:00:00 30.84
2023-05-14 22:00:00 35.36