На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица

 PM10    PM2,5
4/14/2023 1:00 52.49 15.88