На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-14 07:00:00 50.85
2023-03-14 12:00:00 59.97
2023-03-14 13:00:00 53.11
2023-03-14 14:00:00 67.23
2023-03-14 15:00:00 53.02
2023-03-14 17:00:00 76.82

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано jе прекорачење.
2023-03-14 17:00:00 38.48