На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоник:

2022-03-14 08:00:00 20.63 79.04 22.41 436.82 121.78
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк
пм10 пм2,5
14.3.2022 06:00 55.96 25.78
14.3.2022 07:00 162.89 70.01
14.3.2022 08:00 77.02 41.63
14.3.2022 16:00 64.72 19.81
14.3.2022 17:00 101.31 31.2
14.3.2022 18:00 57.45 26.04