На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
pm 10 pm 2.5
2/14/2022 15:00 59.82 24.06
2/14/2022 16:00 51.06 24.27
2/14/2022 17:00 53.34 25.71