На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.01.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PМ10 на мерном месту Градски парк:

2023-01-14  02:00:00    53,09

2023-01-14  03:00:00    50,72

За суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.