На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан13.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
PM10 PM2.5
13.12.2023 14:00 54.86 48.81
23.12.2013 21:00 70.57 62.88
13.12.2023 22:00 132.52 108.72
13.12.2023 23:00 158.82 83.16
14.12.2023 00:00 180.18 66.68
14.12.2023 01:00 118.68 73.95
14.12.2023 02:00 118.4 95.12